Hef- en hijswerktuigen: Soorten controles

Wat houdt een algemene controle in?

 • BTI controleert of alle onderdelen van de inrichting voldoende weerstand vertonen. Hiervoor worden de nodige proeven uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
 • BTI gaat na of de afwerking correct is gebeurd.
 • BTI kijkt na of het toestel en zijn bijkomend materiaal geen enkele oorzaak van gevaar vertoont.
 • BTI gaat na of aan al de reglementaire voorschriften wat betreft de veiligheid werd voldaan.

 

Wat houdt een administratieve controle in?

 • BTI kijkt de aanwezigheid na van; de CE-markering, een geldige EG-verklaring van overeenstemming, de gebruikshandleiding.
 • BTI gaat de conformiteit van de EG-verklaring van overeenstemming na.
 • BTI checkt het identificatieplaatje van de fabrikant

 

Wat houdt een technische controle in?

 • BTI schenkt aandacht aan fouten of in het hoog springende tekortkomingen die de veiligheid in vraag kunnen stellen.
 • BTI gaat de functionele werking van de veiligheids- en bedieningsinrichting na
 • BTI kijkt of stabiliteit van de opstelling en de montage in orde is.
 • BTI checkt de aansluiting van de energievoorziening
 • BTI gaat na of de toegang tot het hefwerktuig in orde is, of de beveiliging van de openingen werkt, etc.
 • BTI kijkt de lastbegrenzing na.
 • BTI gaat tot slot de algemene staat van de onderdelen, mechanismen, geraamten, rolbanen en kabels na.