Elektrische hoogspanningsinstallaties

Een industriële hoogspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning hoger is dan 1000 Volt. Meestal gaat het hier om hoogspanningscabines. Maar ook bij grote industriële toepassingen draaien bepaalde motoren op hoogspanning.

Wanneer moet u uw hoogspanningsinstallatie laten keuren?

 1. Bij indienststelling
 2. Periodieke herkeuringen
 • Volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie) bent u wettelijk verplicht om de installatie jaarlijks te laten keuren door een erkend organisme zoals BTI.

 

Wat houdt een algemene controle in?

Bij de keuring van deze industriële hoogspanningsinstallatie gaat BTI volgende zaken na:

 • Nakijken aanwezigheid van wettelijke verplichte aanduidingen.
 • Meten van verlichtingssterkte van kunstmatige verlichting.
 • Nazicht van de beveiliging tegen overstroming.
 • Visuele controle van de installatie en nazicht algemene conformiteit met de reglementering.
 • Checken van de staat van het gebouw of lokaal aan binnen- en buitenzijde.
 • Nakijken toegangen, verluchtingen, (nood)verlichting, leidingen in de hoogspanningscabine, schakelmateriaal en bedieningsuitrusting.
 • Nazicht van het oliepeil bij de transformatoren en schakelaars. Ook bij temperatuurstrips als die aanwezig zijn.
 • De spreidingsweerstand van de installatie wordt gemeten.

U ontvangt een gedetailleerd verslag met de duidelijke beschrijving van uw installatie. Indien er inbreuken of tekortkomingen werden vastgesteld, zal u die terugvinden in het algemeen besluit.