Speeltuinen en speeltoestellen

De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden.

Daar heeft dan ook de wetgeving voor gezorgd. Sinds 28/03/2001 zijn het KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen van toepassing.

De uitbater van een speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid ervan.

Speelterreinen én hun speeltoestellen moeten door een deskundige gecontroleerd worden volgens de bepalingen van deze wetgeving. Laat u hiervoor bijstaan door een deskundig inspecteur van BTI!

Bij BTI kan u terecht voor controleactiviteiten en de nodige bijstand zodat u als uitbater voldoet aan alle normen en wetten. U ontvangt de verplichte risicoanalyse, wij voorzien de periodieke jaarlijkse controle en inspectie.

BTI zorgt al jaren voor de veiligheid van gemeentelijke speeltuinen, turntoestellen in scholen, speeltuigen op speelplaatsen,…

Wij voorzien voor u:

  • De jaarlijkse controle van speeltoestellen en speeltuinen
  • De verplichte risicoanalyse