Elektriciteit

U kan bij BTI terecht voor de keuring van al uw elektrische installaties. Wij beschikken over gespecialiseerde teams voor keuringen van laagspanning of hoogspanning.

Een goed functionerende elektrische installatie is niet vanzelfsprekend maar wel van levensbelang! Wanneer er fouten optreden of er onprofessioneel werd mee omgesprongen, kan er een defect, elektrocutie of zelfs brandgevaar ontstaan.

Inspecties van deze installaties voorkomen dus leed en dragen ertoe bij dat bestaande of opkomende fouten niet escaleren.

Daarom moeten inspecties van deze installaties gebeuren volgens het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI)

De ingebruikname als de periodieke controles moeten uitgevoerd worden door een erkend organisme, zoals BTI.

BTI is als erkend controleorganisme uw specialist als het aankomt op controles, expertise en veiligheid van: