Branddetectie

Een brandmeldingsinstallatie detecteert vroegtijdig een beginnende brand en roept op tot actie. Zo'n installatie bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Rookdetectoren (optische, thermische, optisch/thermische,...)
  • Brandmeldingsdrukknoppen (= handmelders)
  • Evacuatiedrukknoppen
  • Sirenes
  • Brandmeldingscentrale (conventioneel of geadresseerd)

Een degelijke controle van deze installatie is onontbeerlijk om zijn goede werking te blijven garanderen. Een brand moet zo vlug mogelijk opgemerkt worden!

BTI controleert uw installatie naar de wettelijke bepalingen (NBS S21-100) zowel wij de indienststelling als bij de periodische, jaarlijkse controle. Zo slaapt u weer op beide oren.