BTI | Bureau voor Technische InspectiesKeuring voor de verkoop van een woning

Dienst elektriciteit - BTI | Bureau voor Technische Inspecties

Keuring voor de verkoop van een woning

Welke woningen komen in aanmerking voor de verplichte controles?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen met een elektrische installatie, of delen van de elektrische installatie, ouder dan 1 oktober 1981 en nieuwere woningen of installaties.
 

Woningen en appartementen ouder dan 1 oktober 1981

Bij verkoop van de woning is men verplicht de elektrische installatie, of de oude delen ervan, te laten keuren. Deze oudere installaties voldoen niet meer aan de huidige vereisten en kunnen in sommige gevallen een onzichtbaar gevaar inhouden voor de gebruikers. Indien de elektrische installatie door de koper conform het AREI-reglement zal worden gerenoveerd onmiddellijk na de aankoop, dan vervalt de verplichting om een elektrische keuring bij verkoop uit te laten voeren. 
 

Woningen en appartementen jonger dan 1 oktober 1981

Vanaf 1 oktober 1981 zijn alle Belgische woningen gebouwd conform de AREI-regelgeving en bezitten dus het verplichte keuringsattest en de elektrische schema's. AREI, de algemene regelgeving betreffende de elektrische installaties, beschrijft de minimumeisen waaraan een installatie moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Indien de woongebouwen jonger dan 1981 niet (meer) over een geldig attest beschikken, laat men best de installatie opnieuw controleren op conformiteit. De verkoop kan doorgaan zonder attest, maar de notaris zal steeds een geldig attest vragen aan de verkoper om latere discussies en mogelijks rechtzaken en/of schadeclaims te vermijden in geval van brand of ongelukken zoals elektrocutie die te wijten zijn aan de elektrische installatie.

In geval van een verkoop van een woning is het de verkoper die de keuring moet aanvragen en de kosten hiervoor moet dragen. Bij een positieve controle wordt dit vermeld in de akte. Bij een negatieve controle moeten de opmerkingen binnen de 18 maanden na verkoop in orde gebracht worden door de koper en moet een herkeuring aangevraagd worden.

Of het verslag nu positief of negatief is, de verkoop kan sowieso doorgaan. Bij een negatieve controle kan dit echter zijn invloed op de prijs hebben naargelang van het aantal opmerkingen of de ernst.

Wat houdt de controle in?

  • Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI (art 276bis): aardspreidingsweerstand, isolatiemeting, continuïteit van de installatie en werking van de verliesstroomschakelaars
  • Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, ….

Wat moet aanwezig zijn om een controle uit te voeren?

Ééndraadsschema: Dit schema geeft een overzicht van de verschillende automaten en zekeringen en wat ze juist bedienen met hun bijhorende kabelsectie en kaliber

Situatieplan: Dit is een grondplan van de woning met de aanduiding van alle lichtschakelaars, stopcontacten, toestellen en lichtpunten met hun bijhorende code zodat je dit makkelijk kan terugvinden op het ééndraadsschema

Welke voorbereidingen kan u treffen voor de keuring?

  • Tijdens de controle zal de installatie enkele minuten buiten spanning gezet worden om ons toe te laten isolatiemetingen uit te voeren. Gelieve dus te voorzien dat computers en machines zullen moeten afgezet worden.
  • De elektrische borden moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
  • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de elektrische installatie moeten gemakkelijk en veilig te toegankelijk zijn.
  • Zoveel mogelijk stopcontacten bereikbaar maken.