keuring bij nieuwbouw, verzwaring of belangrijke wijziging

Bij een nieuwe installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie is er een keuring van de elektrische installatie noodzakelijk. De uitgevoerde controle verloopt volgens de voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties).

Alvorens de distributienetwerkbeheerder de effectieve installatie komt uitvoeren en de teller komt openzetten moet u als eigenaar in het bezit zijn van een positief keuringsverslag.

Wat houdt de controle in?

  • Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI (art 270): aardspreidingsweerstand, isolatiemeting en continuïteit van de installatie
  • Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, …
  • Nakijken schema’s en plannen

U ontvangt een gedetailleerd verslag met de duidelijke beschrijving van uw installatie. Indien er inbreuken of tekortkomingen werden vastgesteld, zal u die terugvinden in het algemeen besluit.

Wat moet aanwezig zijn om een controle uit te voeren?

Ééndraadsschema: Dit schema geeft een overzicht van de verschillende automaten en zekeringen en wat ze juist bedienen met hun bijhorende kabelsectie en kaliber

Situatieplan: Dit is een grondplan van de woning met de aanduiding van alle lichtschakelaars, stopcontacten, toestellen en lichtpunten met hun bijhorende code zodat je dit makkelijk kan terugvinden op het ééndraadsschema

 

Welke voorbereidingen kan u treffen voor de keuring?

  • Tijdens de controle zal de installatie enkele minuten buiten spanning gezet worden om ons toe te laten isolatiemetingen uit te voeren. Gelieve dus te voorzien dat computers en machines zullen moeten afgezet worden.
  • De elektrische borden moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
  • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de elektrische installatie moeten gemakkelijk en veilig te toegankelijk zijn.
  • Zoveel mogelijk stopcontacten bereikbaar maken.